Nové metody a formy výuky OP JAK 1

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005478 s názvem „Nové metody a formy výuky OP JAK 1“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3.100.624,- Kč

EU+MŠMT Barevné RGB