Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na školní rok 2023-24

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Protivín následujícím žákům.

 

 MŠ 1     MŠ2 jiné MŠ

9MR6H

C0Z4V

0J4OH

J4AXD

YROVN

EFNZY

5J3ZO

UNTLY

1XC84

S6SN9

3FNT7

KV3B0

RJ8ME

N1WII

19U6E

09CE0

J4PXB

00003

00004

 

7OQK8

00001

00002

PW5AK

F3Y8N

ZE5A5

UXU84

Z884K

DY57R

RYYH6

JW7HV

FUIIR

COIAJ

S4J2W

AM9A6

S1P9Q

1MZG3

G8UV1

ZYL4E

2IH7J

8FHOO 

HQ3W8

IGXPW

MLFPB

 

Jména žáků jsou vzhledem k GDPR nahrazena kódy, které jim byly vygenerovány při elektronické registraci.

Ti, kteří registraci neprovedli, mohou kód zjistit ve své MŠ nebo v kanceláři školy.