Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

   Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín,              

se sídlem 39811 Protivín,  Komenského 238                                   

na školní rok 2024-2025

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona        č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v   ZŠ Protivín následujícím žákům.
Jména žáků jsou vzhledem k GDPR nahrazena kódy, které jim byly vygenerovány při elektronické registraci. Ti, kteří registraci neprovedli, mohou kód zjistit ve své MŠ nebo v kanceláři školy.
  MŠ 1   MŠ Krč   MŠ 2   jiné MŠ  
K85N7 ES0LE OHXNZ 9O02V
B3DUR SVNLQ N58TS 8T5FA
DKY1N TESTL GUZML 00003
J0BEA LVRB5 00008
A4I52 PVIIR
AUMX 5DG0I
9D7GA 5IYR6
9QE9W 44HJ6
HFPC4 8YOXD
Z4018 G8ARO
M7LNC 36804
970HC F7FCO
MHYB CSSEO
UDWX 4L5QV
LKZ34 7H3W1
UZ0PJ 00001
EC40B RFV2I
B3LG8
HQXG2
2JO66
447H8