Dřívější ukončení školního roku a provoz ŠD

Z důvodu další části rekonstrukce bude letošní školní rok ukončen předáním vysvědčení         21. 6. 2024.

V posledním červnovém týdnu od 24. 6. do 28. 6. budou moci přihlášení žáci 1. – 4. ročníku navštěvovat školní družinu.

Závaznou přihlášku je třeba odevzdat do 31. 5. 2024.    ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ŠD

Všichni žáci budou mít v tomto týdnu odhlášený oběd. V případě zájmu si ho mohou přihlásit na Strava.cz nebo telefonicky v kanceláři ŠJ.  Výdej obědů bude probíhat v čase 11:30 – 13:00. Bude možné konzumovat oběd ve školní jídelně, nebo si ho odnést domů.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

   Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín,              

se sídlem 39811 Protivín,  Komenského 238                                   

na školní rok 2024-2025

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona        č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v   ZŠ Protivín následujícím žákům.
Jména žáků jsou vzhledem k GDPR nahrazena kódy, které jim byly vygenerovány při elektronické registraci. Ti, kteří registraci neprovedli, mohou kód zjistit ve své MŠ nebo v kanceláři školy.
  MŠ 1   MŠ Krč   MŠ 2   jiné MŠ  
K85N7 ES0LE OHXNZ 9O02V
B3DUR SVNLQ N58TS 8T5FA
DKY1N TESTL GUZML 00003
J0BEA LVRB5 00008
A4I52 PVIIR
AUMX 5DG0I
9D7GA 5IYR6
9QE9W 44HJ6
HFPC4 8YOXD
Z4018 G8ARO
M7LNC 36804
970HC F7FCO
MHYB CSSEO
UDWX 4L5QV
LKZ34 7H3W1
UZ0PJ 00001
EC40B RFV2I
B3LG8
HQXG2
2JO66
447H8

 

 

Zápis do 1. ročníku

Stejně jako v posledních letech bude zápis do 1. ročníku probíhat ve dvou fázích

 

 1. Elektronický předzápis (1. 3. – 22. 3. 2024)

Chtěli bychom Vás požádat, abyste provedli elektronický předzápis, který velice usnadní a urychlí formality během samotného zápisu.

Jak na to?

 • Klikněte na tento odkaz Elektronický předzápis (aktivní bude od 1.3. do 22. 3. 2024) a postupujte podle pokynů
 • Po vyplnění všech náležitostí se vám vygeneruje přihláška, která bude mít originální registrační číslo. To si prosím zapište, pod tímto číslem bude podle GDPR vaše dítě uvedeno na seznamu přijatých žáků.
 • Pokud máte možnost, přihlášku si vytiskněte a společně s dalšími potřebnými věcmi přineste k samotnému zápisu. Podrobnější informace obdržíte mailem po vyplnění elektronického předzápisu.

 

 1. Prezenční zápis

Zápis, na který se dostavíte společně s vaším dítětem, proběhne v pátek  5. 4. od 14:00 do 17:00 a v sobotu 6. 4. od 9:00 do 11:00 v pavilonu ZŠ Protivín. S sebou přineste vytištěnou přihlášku, rodný list dítěte a 70,- Kč na razítko (jmenovku).

 

 1. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, stačí, když doručíte všechny potřebné dokumenty do kanceláře školy do 30. 4. 2024
 • vygenerovanou žádost o odklad školní docházky
 • potvrzení dětského lékaře
 • potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny.

 

Nemáte-li možnost vyplnit registraci elektronicky, přihlášku k zápisu i žádost o odklad získáte ve vaší školce, či v kanceláři školy v tištěné formě. Pokud máte dokumenty připravené v elektronické podobě a nemáte možnost si je vytisknout, můžete je poslat na adresu školy zs.protivin@seznam.cz a my vám je k zápisu připravíme,

Děkujeme, že jste si ke školní docházce vašeho dítěte vybrali právě naši školu.

Za ZŠ Protivín Tamara Vojtěchová

Epidemiologická situace na škole

Podle doporučení KHS uplatňujeme od 16.2.2024 následující opatření.

Požadavek KHS Jihočeského kraje z důvodu šíření černého kašle

–          časté větrání v místnostech, kde se žáci a studenti pohybují

–          časté mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou, používání jednorázových ručníků na ruce

–          nepůjčovat si mobilní telefony

–          nepít ze stejné sklenice či lahve

Nemáme hlášený žádný případ nákazy.

Hlášení školních úrazů

Vzhledem k narůstajícímu počtu nedorozumění při řešení školních úrazů, upozorňujeme na dodržování následujících  kroků:

 • Žák je povinen nahlásit jakýkoliv úraz, který se mu stal během školního vyučování, okamžitě po jeho vzniku vyučujícímu v dané hodině nebo na dozoru. Tato informace je součástí školního řádu, se kterým jsou žáci seznámeni na začátku každého školního roku a taktéž součástí poučení před začátkem výuky každého odborného předmětu.
 • Školní úrazy, které jsou s nárokem na odškodnění (tj. s lékařským ošetřením), je nutné doložit lékařskou zprávou nejpozději do druhého dne. V případě absence žáka ve škole je zákonný zástupce povinen oznámit tuto skutečnost telefonicky v kanceláři školy a domluvit se na dalším postupu.
 •  Škola je povinna takový úraz hlásit na ČŠI do tří pracovních dnů – ne se zpožděním (začátek evidence se pak neshoduje s datem ošetření). Pokud k takovému zpoždění dojde, škola není povinna úraz vyřídit a žádat odškodnění.

Děkujeme za respektování tohoto postupu.

Výkup podzimních plodů

Naše škola ve spolupráci s panem Míškem opět pořádá výkup podzimních plodů.

V pátek 3. 11. od 13:00 do 14:30 můžete přivézt plody na školní dvůr ve Fügnerově ulici

(zadní vchod od bytu pana školníka).

Plody k výkupu: žaludy z dubu červeného, kaštany – 5 Kč/kg       žaludy z dubu letního/zimního – 10 Kč/kg

Budou vykoupeny pouze suché a čisté plody!

Pokyny k platbě LVK

Vážení rodiče,

dnes byly žákům rozdány pokyny k platbě LVK.

Prosíme, abyste částku 4200 Kč uhradili na účet školy 643169379/0800 a to nejpozději do 17. 11. 2023.

Variabilní symbol pro platbu je rodné číslo dítěte.

Do poznámky uveďte jméno a příjmení vašeho dítěte.

Informační schůzka ke kurzu proběhne 17. 10. 2023 v 17:00 v učebně Vv (č. 52).

Děkujeme za spolupráci.