Zájmové kroužky

Kroužky začínají činnost od října 2023.

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2023-24

Název Pro koho Čas Vedoucí
3D tisk 

1. st.

2. st.

Po 14:00-16:00

St 14:00-18:00

Linhart
Badminton 2.-5.r. St 13:45-14:45 Manová
Dramatický

1. st.

2. st.

St 13:00-14:00

St 14:00-15:00

Nováková, Velková
Sálová kopaná 5.-9.r. Út 6:30-7:30 (ob týden) Johanna
Pohybové hry

1.r.

2., 3.r.

St 13:00-14:00

Po 14:00-15:00

Peroutková

 

Psaní všemi deseti 6.-9.r.

St od 14:00 (začátečníci)

Pá od 7:00 (pokročilí)

Vejšická
Sborový zpěv

1.st.

2. st.

Po, Pá 13:00-14:00

Po, Pá 14:00-15:00

Přástková
Výtvarný 1.-4.r. Čt 13:45-15:15 Michálková
Zdravotnický 1.-4.r. St 13:30-14:30 Rothbauerová

+

Knihovna otevřena dle rozvrhu na nástěnce u knihovny