Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2 : Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy 

vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle

  • 172 zakoupení digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia
  • 173 zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních a digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
  • 174 zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích program v oblasti IT

OSTATNÍ PROJEKTY