Vedení školy

Ředitelka školy

Tamara Vojtěchová

avatar

E-mail:  zs.protivin@seznam.cz
Tel.: 382 251 143

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Zuzana Křišťálová

avatar

E-mail:  kristalova.zuzanka@seznam.cz 
Tel.: 382 251 143

Učitelka pověřená vedením 2.st.

Mgr. Petra Čecháčková

avatar

E-mail:  p.cechackova@seznam.cz

Tel.: 382 251 143

Hospodářka

Jana Tomková

avatar

E-mail:  zs.protivin@seznam.cz
Tel.: 382 251 143

Vedoucí školní kuchyně

Jaroslava Färberová
avatar
E-mail: jidelna@zsprotivin.cz
Tel.: 382 251 144

Vedoucí vychovatelka ŠD

Růžena Rynešová
avatar
E-mail: ruzalka@seznam.cz
Tel.: 382 252 407

Školník

Vladimír Pozdílek
avatar
E-mail: pozdilek.v@seznam.cz
Tel.: 603 169 571