Výtvarná výchova

ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 – 23:

7. ročník

vyučující předmětu: Mgr.Jan Linhart, jan-linhart@centrum.cz

Právě malujeme:

Červen – Květina ve váze (malba temperou).

květina

Květen – Postava – Golem, robot (dokreslovaná koláž).

golem

Květen – Osvobození – konec druhé světové války. (volná technika).

Duben – Plachetnice na moři. (malba temeprou).

lod na mori

Duben – Renesance – sgrafito. (malba temeprou).

sgrafito

Březen – Hrad – perspektiva (malba temperou).

z0sfVD

Březen – Mandala (kresba, malba).

mandala 1mandala 2mandala 3

Únor – Gotická vitráž (barevné papíry, domalovávání).

vitráž

Leden – Erby (malba temperou).

erby

Leden – Život rytíře – komiks (perokresba, fixy, vodové barvy).

20151012111957_Rytiri2-Fragment

Prosinec – Písmo – kaligrafická technika.

calligraphy

Listopad – Arabské umění – perokresba.

Islamic traditional ornament

Listopad – Staré pověsti české – kresba voskovkami a progressy.

stpč1stpč2

stpš3stpč4

Říjen – Byzantské umění – kresba pastelkami.

byzanc

Říjen – Antické umění – kresba rudkou.

Září – Románské umění – kresba uhlem (přírodní i umělý).

rotundarip

Září – Kalendář /mayský/ – kresba tužkou č.1.

maysky1

 

 

6. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Mgr. Jaromíra Čížková

Žáci po ročnících zpracovávají své výtvory dle plánu. Z hodiny odcházejí se zadáním na následující hodinu, aby se na svou budoucí práci mohli   připravit.

V příštím roce – roce 2023 –  oslaví naše škole 120. výročí založení. Během hodin VV se budeme snažit připravit výtvarné návrhy, které by mohly být využity k připomínce tohoto výročí a k propagaci naší školy. Na těchto návrzích mohou žáci pracovat nejen v hodinách, ale i doma. Úkolem letošního školního roku je kvalitní návrhy nejen připravit, ale také zadat případně do výroby, aby vše bylo do října roku 23 hotové a vhodné k využití.