Třídní schůzky

  • Ve školním roce 2024/2025 se vždy na konci klasifikačního období uskuteční 4 schůzky s rodiči, budou organizovány jako individuální konzultační odpoledne od 16.00 – 18.00 hod.
  1. schůzka – __. 11. 2024 – chování a prospěch za 1. čtvrtletí
  2. schůzka – __. 01. 2025 –  chování a prospěch za 1. pololetí
  3. schůzka – __. 04. 2025 – chování a prospěch za 3. čtvrtletí
  4. schůzka – __. 06. 2025 – chování a prospěch za 2. pololetí
  • Den otevřených dveří školy pro rodiče a veřejnost
    • tradiční “jarní” ___. 03. 2025
  • Zápis do 1.ročníků se uskuteční ______. 04. 2025. Organizuje p. učitelka Křišťálová, zapisují třídní 1.– 3. ročníku.