Exkurze

Termíny exkurzí jsou dětem sdělovány prostřednictvím eŽK nebo webových stránek v sekci “Kalendář akcí”.