Dějepis

.……Mgr. Petra Čecháčková:

…..

Zápisy z hodin obsahují klíčová slova. Pakliže si je někdo potřebuje znovu vysvětlit, využije k tomu učebnici nebo poznámky  k učení (přes odkaz na webu nebo v Teams). Poznámky k učení si lze dozadu do sešitu vytisknout nebo přepsat (ale nemusíte).