Prevence rizikového chování

Problémy se sebepoškozováním

Záměrné ubližování si (například řezání se žiletkou, pálení cigaretou) se objevuje nejčastěji u adolescentů mezi třináctým a osmnáctým rokem.

 Pro okolí (zejména pro rodiče) je velmi náročné takové počínání vlastního dítěte sledovat a vzbuzuje to rozporuplné emoce – od strachu o dítě (sourozence, studenta) přes zlost, lítost až po pocity beznaděje.

Dospívající mohou k sebepoškozování vést různé pohnutky:

 • Může jít o projev velké vnitřní psychické bolesti – pocitů neštěstí, ztracenosti, úzkosti. To je vážný problém, který je nutné s adolescentem řešit – takové stavy a emoce mohou být průvodními znaky závažné duševní poruchy či rozvíjející se poruchy osobnosti a vyžadují přiměřený přístup rodiny ve spolupráci s odbornou pomocí.
 • Další příčinou může být snaha upoutat pozornost okolí, zejména rodiny. Opět je v pozadí negativní vztah k sobě (ke svému tělu), nezpracované pocity agrese k sobě i k okolí, neschopnost odpovídajícím způsobem komunikovat o svých starostech.
 • Také může jít o výsledek potřeby někam patřit a odlišovat se od ostatních (například styl zvaný emo – jde o subkulturu s vlastním stylem oblečení, muziky a také praktikující sebepoškozování).

 Pro rodiče žáků na druhém stupni: Prohlédněte Vaše dítě. Nebuďte lhostejní k problémům svého dítěte, snažte se ho pochopit, vcítit do jeho/její situace. Řešte to!! V případě, že si nevíte rady , vyhledejte ihned odbornou pomoc.

__________________________________________________________________________

Kyberšikana       

    Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.). Nezapomeňte! Může to být i trestný čin!

Nejčastější projevy:

 1. a) Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)
 2. b) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
 3. c) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky)
 4. d) Zneužívání cizího účtu – krádež identity (e-mailového, diskuzního apod.)
 5. e) Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
 6. f) Odhalování cizích tajemství
 7. g) Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu
 8. h) Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním

Pro rodiče: Víte , co Vaše dítě sdílí na sociálních sítí? Máte alespoň trochu kontrolu? Důvěřujte, ale prověřujte. Zkontrolujte jim mobilní telefon či historii v počítači.