Cizí jazyky

JAZYKY – ANGLICKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ

  • Nadále u všech vyučovaných  jazyků platí , že důležité je opakování a upevňování známé slovní zásoby, jakýmkoli způsobem. A vhodný je libovolný kontakt s učeným jazykem minimálně deset minut denně. Naši žáci mají od svých vyučujících běžně zažité a ve škole používané programy volně dostupné z internetu a každý, který už si sám na sobě potvrdil, že jazyky mu otevírají bránu dorozumívání, má své vlastní oblíbené zdroje, z nichž čerpá své jazykové vědomosti.
  • Všichni žáci mohou opakovat a procvičovat dosavadní probrané učivo (viz. učebnice, pracovní sešity, školní sešity).
  • Všechny jazyky: www.jazykovalaborator.cz
  • Pro všechny angličtináře: lze používat mnohé z internetu např.
  • nejen pro žáky z předmětu KONVERZACE V AJ jsou vhodné časopisy
    • RR
    • GATE   www.bridge-online.cz  (všechny tři časopisy jsou dostupné i na internetu)
    • PLAY 
  • Vyzkoušejte nový portál   Jazyky-online.info/deti

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk