Cizí jazyky

JAZYKY – ANGLICKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ

 • Nadále u všech vyučovaných  jazyků platí , že důležité je opakování a upevňování známé slovní zásoby, jakýmkoli způsobem. A vhodný je libovolný kontakt s učeným jazykem minimálně deset minut denně. Naši žáci mají od svých vyučujících běžně zažité a ve škole používané programy volně dostupné z internetu a každý, který už si sám na sobě potvrdil, že jazyky mu otevírají bránu dorozumívání, má své vlastní oblíbené zdroje, z nichž čerpá své jazykové vědomosti.
 • Všichni žáci mohou opakovat a procvičovat dosavadní probrané učivo (viz. učebnice, pracovní sešity, školní sešity).
 • Všechny jazyky: www.jazykovalaborator.cz
 • Pro všechny angličtináře: lze používat mnohé z internetu např.
 • nejen pro žáky z předmětu KONVERZACE V AJ jsou vhodné časopisy
  • RR
  • GATE   www.bridge-online.cz  (všechny tři časopisy jsou dostupné i na internetu)
  • PLAY 
 • Vyzkoušejte nový portál   Jazyky-online.info/deti

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk