Školní družina

Vedoucí vychovatelka

R. Rynešová    723 623 663

Ostatní vychovatelky:

I. Novotná   739 083 480     

J. Jarošová   605 158 646         

P. Fenigbauerová   723 905 984       

                       

Podmínky pro školní rok 2024/25

Zápis do školní družiny na školní rok 2024 -2025 proběhne v pondělí 2. 9. 2024 v prostorách školní družiny od 7,30 hod. do 10,30 hodin. Zákonní zástupci žáků 1., 2. a 3. ročníků odevzdají řádně vyplněný zápisní lístek a zmocnění pro vyzvedávání dětí. Dokumenty jsou k  dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Žáci budou do školní družiny přijímáni v tomto pořadí:

 1. Žáci 1. a 2. ročníku
 2. Žáci 3. ročníku
 3. Dojíždějící žáci 4. ročníku

Ve školním roce 2024 – 2025 budou do školní družiny přijímány děti do naplnění kapacity 120 dětí.

Vyzvedávání  žáků  ze školní družiny bude možné ihned po vyučování a pak až ve 14.00.

Školní družina bude od 3. 9. 2023 v provozu od 6.00 hodin do 16,00 hodin.

Od září 2024 mohou zájemci pobývat ve školní družině do 17,00 hodin. Pobyt od 16,00 -17,00 hodin bude umožněn žákům rodičů, kteří mají delší pracovní dobu než 16:00 po individuální domluvě s paní vychovatelkou.

..

Platba za ŠD:

Ranní školní družina je zpoplatněna (dojíždějící žáci jsou od poplatku osvobozeni) = měsíční platba = 30,–Kč.

Pokud žák bude pobývat ve školní družině pouze v době polední přestávky (před odpoledním vyučováním) = měsíční platba 30,–Kč.

Celodenní pobyt umožníme žákům 1. – 3. tříd + dojíždějícím žákům 4. – 5. tříd = měsíční platba = 200,–Kč.

Poplatek je nutné uhradit buďto:

 • půlročně – za celodenní družinu 1 000,-Kč nebo za ranní nebo polední 150,–Kč
  • I. pololetí do konce měsíce září
  • II. pololetí do konce měsíce února
 • nebo celoročně – za celodenní družinu 2 000,–Kč nebo za ranní nebo polední 300,–Kč
  • do konce měsíce září

Bankovním převodem na účet ZŠ Protivín: 643169379/0800, VS (variabilní symbol) = rodné číslo dítěte.