Dějepis 7. ročník

Zápis klíčových slov ze začátku hodiny a poznámky k učení jsou zde na webu školy a přes odkaz i v Teams v týmu Dějepis 7. A nebo 7. B.

Odkaz na poznámky k učení (pro zájemce): ke stažení

…………..

VLASTNORUČNÍ (nebo vytištěné) ZÁPISY klíčových slov z HODIN

(dopředu do sešitu – všichni):

Klíčová slova (25.-37.) dostávali žáci vytištěné – k vyzvednutí ve škole

——————————-

dílčí prověrka:

 • 8.2. (7.B), 9. 2. (7. A) – Karel IV.
 • 15. 2. (7.B), 16. 2. (7. A) – A × Fr., spol. na konci 15. století
 • 23. 2. (7. A), 4. 3. (7. B) – Václav IV., M. J. Hus

tematická prověrka: 

 • 1. 2. (7. B), 7. 2. (7. A) – Přemyslovci, J. Lucemburský
 • 7. 3. (7. B), 8. 3. (7. A) – Karel IV. → HRH

——————————–

výměna hodin ve třídě 7. B (22.2. x 6./7. 3.)

pro 7. A 23. 2., pro 7. B 4. 3.:

39. Počátky HRH

skup. práce

——————-

pro 7. B 19. 2., pro 7. A (21.2.):

38. Mistr Jan Hus

myš. mapa – k vyzvednutí ve škole

——————–

pro 7. B 15.2., pro 7. A 16.2.:

37. České země za vlády Václava IV.

akt. v hodině, PL k vyzvednutí ve škole

Proč lidé uctívali světce?

Odkazy: I. STANOVIŠTĚ: 1. KOMIKS Nepomucký

I., II., III. STANOVIŠTĚ: 2.-9. zdroj

—————————–

pro 7. B 12.2. pro 7. A 14.2.:

36. Společnost na přelomu 14. a 15. století

akt. v hodině (skup. práce) – PL k vyzvednutí ve škole

———————–

pro 7. B 8. 2., pro 7. A 9. 2.:

35. Stoletá válka (1337-1453)

———————-

pro 7. B 5. 2., pro 7. A 7. 2.

34. Památky z doby vlády Karla IV.

—————————–

pro 7. A (31. 1.), pro 7. B (1. 2.)

33. Karel IV.

+ PL – k vyzvednutí ve škole

——————-

pro 7. A 26. 1., pro 7. B 29. 1.:

32. Lucemburkové na českém trůně

———————–

pro 7. A 24. 1., pro 7. B 25. 1.:

31. Poslední Přemyslovci – Václav II., Václav III.

——————–

pro 7. A 12. 1., pro 7. B 22. 1.:

30. Poslední Přemyslovci – Přemysl Otakar II.

—————————-

pro 7. A 10. 1., pro 7. B 11. 1.

29. Poslední Přemyslovci – Přemysl Otakar I., Václav I.

+ zápis popisu erbu (dvouocasého lva)

—————-

pro 7. A 5. 1., pro 7. B 8. 1.:

28. Gotická vzdělanost

——————

pro 7. A 3. 1., pro 7. B 4. 1.,

27. Gotika – architektura

+ PL – k vyzvednutí ve škole

—————–

pro 7. B 18. 12., pro 7. A 20. 12.:

Středověké Vánoce

+ PL – k vyzvednutí ve škole

(dokončí i ti, kteří před Vánoci ve škole chyběli)

—————

pro pro 7. B 14.12., 7. A 15.12.:

 25.-26. Další středověké státy (J, JV, V Evropy), Mongolové

——————————

pro 7. B 13.12., pro 7. A 15. 12.:

24. Křížové výpravy 

= boje křesťanů ve jménu Krista (Pyr. pol., Byzanc, Blízký Východ)

 • 1096 1270 = 8 křížových výprav (+ dětská)
  • cíl: osvobodit Svatý hrob v Jeruzalémě
  • účastníci Vladislav II., král Richard Lví Srdce, něm. císař Fridrich Barbarossa či fr. král Filip II.
 • vznik rytířských erbů a řádů (př. templáři, johanité, němečtí rytíři aj.), seznámení s arab. a byzan. kulturou aj.

———————

pro 7. B 11. 12., pro 7. A 13.12.:

23. Židovská ghetta, Romové

Dobrovolný úkol: Vytvoř akrostich

= je “báseň”, v níž počáteční písmena každého verše vytvoří slovo, jednotlivé verše by se měly rýmovat. Délka je odvislá od vybraného slova.

Vyber si z těchto pojmů:

Rabín
Ghetto
Synagoga
Šabat
Pogrom
Tóra
Indie
Kočovník

——————-

pro 7. A 29. 11., pro 7. B 30. 11.:

22. Řemeslníci a obchodníci ve městech

+ PL k vyzvednutí ve škole

———————–

pro 7. A 24. 11., pro 7. B 27. 11.:

21. Urození s erby

+ PL (erb) k vyzvednutí ve škole

Pokyny k vypracování:

Vytvořte svůj erb ze tří věcí, které vás charakterizují. Po nakreslení erb popište.

Tyto tři věci by měly být vidět z větší vzdálenosti, nekreslete tam tedy titěrnosti.

Dodržujte heraldická pravidla:

 • 2 kovy – zlato a stříbro (v erbu tedy smíte použít žlutou a bílou)
 • 4 barvy – červená, modrá, zelená, černá
 • NESMÍ PŘIJÍT KOV NA KOV  ANI  BARVA NA BARVU (!)
 • Tolerována bude tužka na obtažení obrysu (má odstín černé, nebude brána na zřetel jako černá barva).
 • Termín odevzdání: 7. B (4.12.), 7.A (6.12.)

—————-

pro 7. A 22. 11., pro 7. B 23. 11.:

20. Život na venkově ve vrcholném středověku

zakreslit tabulku s trojpolním systémem

—————–

pro 7. A 15. 11., pro 7. B 16. 11.:

19. České země v 11. a 12. století

———————

pro 7. A 10. 11., pro 7. B 13. 11.:

18. České knížectví ve 2. pol. 10. století

———————-

pro 7. A 8. 11., pro 7. B 9. 11.:

17. České knížectví v 1. pol. 10. století

————————-

pro 7. A 3. 11., pro 7. B 6. 11.:

16. Počátky českého státu

————————-

pro 7. A 1. 11., pro 7. B 2. 11.

15. Románské umění a kultura

+ iniciála k vyzvednutí ve škole

———————–

pro 7. A 25. 10., pro 7. B 30. 10.

14. Románská architektura

+PL k vyzvednutí ve škole

————————-

pro 7. A 20. 10., pro 7. B 24. 10.

13. Velkomoravská vzdělanost a kultura

+  napsat své jméno a příjmení hlaholicí

——————-

pro 7. B 16. 10., pro 7. A 18. 10.

12. Velká Morava

————–

pro 7. B 12. 10., pro 7. A 13. 10.:

11. Slované, Sámova říše

———————-

pro 7. A 11. 10., pro 7. B 12. 10.

10. Zrod středověké Anglie

———————-

pro 7. A 6. 10., pro 7. B 9. 10.

9. Vikingové

+ napsat své jméno za pomoci keltského písma (které Vikingové také využívali)

viz sdílené poznámky

————————

pro 7. A 4.10., pro 7. B 5.10.

8. Svatá říše římská

————————

 pro 7. A 27.9., pro 7. B 2.10.:

7. Franská říše

+ napsat své jméno a příjmení karolinskou minuskulou (bez háčků a čárek) – viz sdílené poznámky

—————-

pro 7. A 22.9., pro 7. B 25.9.:

6. Arabská říše

———————–

pro 7. A 20.9, pro 7. B 21.9.

5. Byzanc

——————————-

pro 7. A od 15. 09., pro 7. B od 18. 09.:

4. Společnost v raném středověku – poddaní

+ aktivita z hodiny (skupin. práce)

do sešitu:

Vytvoř ze své třídy trojí  lid

(tři bubliny s křestními jmény)

———————–

pro 7. A 13. 09., pro 7. B 14. 09.:

3. Společnost v raném středověku – duchovenstvo

———————–

 pro 7. A od 08. 09., pro od 7. B 11. 09.:

2. Společnost v raném středověku (lenní systém)

————————–

pro 7. A 06. 09., pro 7. B 07. 09.:

1. Úvod do dějepisu 7. roč.