Pokyny k platbě LVK

Vážení rodiče,

dnes byly žákům rozdány pokyny k platbě LVK.

Prosíme, abyste částku 4200 Kč uhradili na účet školy 643169379/0800 a to nejpozději do 17. 11. 2023.

Variabilní symbol pro platbu je rodné číslo dítěte.

Do poznámky uveďte jméno a příjmení vašeho dítěte.

Informační schůzka ke kurzu proběhne 17. 10. 2023 v 17:00 v učebně Vv (č. 52).

Děkujeme za spolupráci.