Pojedeme na Stožec

Žákům 5. třídy je určený pobyt v Centru ekologické výchovy ve Stožci na Šumavě. Letos by se mohl uskutečnit v termínu 20.-22.3. Pokud máte zájem o to, aby se vaše dítě zúčastnilo, přihlaste jej pomocí přihlášky, kterou dítě obdrží v pondělí 19.2. Termín odevzdání je do pátku 23.2. 

Exkurze 9. ročníků do muzea v Příbrami

Ve čtvrtek po Velikonocích se konečně po dvou letech uskutečnila tradiční exkurze do Hornického muzea v Příbrami a do Památníku uranové těžby Vojna. Akce se zúčastnilo 40 žáků deváté třídy, cílem výpravy bylo zopakování a prohloubení učiva geologie a dějepisu. Hornické muzeum disponuje krásnými expozicemi týkajícími se těžby v největších rudních ložiskách olova a dalších kovů. Děti se také projely hornickým vláčkem, prohlédly si výstavu místních minerálů a dozvěděly se o problémech života v hornických rodinách. Památník uranové těžby Vojna zase velice dobře ilustruje dobu 50. let 20. století, kdy političtí vězňové nuceně dobývali uran. Celodenní exkurze byla nabita informacemi i zážitky, žáci vypracovávali pracovní listy a my, učitelky, doufáme, že to, co viděli, nezapomenou, ale bude to tvořit trvalou součást jejich vzdělání. Velký dík patří také panu řidiči Koflovi, který nás celý den trpělivě vozil.

Pobyt v SEV Stožec 28.2.-4.3.2022

V minulém týdnu se uskutečnil pobyt žáků 6. a 5. tříd na Stožci. Počasí nám přálo, bylo krásně, i když mrazivo. Absolvovali jsem výukové programy, chodili na vycházky a užili si společně strávený čas. Fotografie z akce najdete na     zsprotivin.rajce.idnes.cz
Hrá_ Stožec 22 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta_Řežabinec 2019-007

Exkurze osmých tříd do NPR Řežabinec

Konečně se uskutečnila pravidelná exkurze do blízké NPR. Po deštivém a chladném květnu, kdy jsme museli neustále odkládat termín každoroční exkurze, se konečně vyčasilo a my vyrazili. Počasí nám více než přálo, chvílemi jsme s nostalgií vzpomínali na studený máj. Naštěstí všechny organizmy spolupracovaly, takže jsme si prohlédli nejen muzeum v Ražicích, ale při obchůzce rybníka i viděli vše, co bylo plánováno. Díky aktivitě řady žáků i žákyň se podařilo zblízka si prohlédnout např. chráněnou ještěrku obecnou, zlatohlávky, housenku drvopleně nebo pačmeláka, známého spíš jako Pučmeloud – pamatujete se také na Včelí medvídky, že?

Exkurze “devítek” do Hornického muzea Příbram a do Památníku Vojna

V úterý na “čarodějnice” jsme se vypravili na exkurzi s deváťáky. Jako každoračně jsme spojili prohlídku muzeí tak, aby si žáci utvrdili znalosti ze dvou předmětů – z geologie a z dějepisu. Náročná exkurze proběhla za velice příznivého počasí, nezmokli jsme, ale nebylo ani nesnesitelné horko. Akce se vydařila a v galerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

Pobyt žáků 5.ročníku v SEV Stožec

I letos, jak je na naší škole tradicí, jsme vyrazili s páťáky na předjarní pobytový zájezd do šumavského Stožce. V tomto, na zimní počasí bohatém roce, jsme ani nedoufali ve slunečné počasí. A naše tušení se ukázalo jako oprávněné – jen málokdy k nám bylo počasí tak drsné jako tentokrát.

Marta_Stožec19-01Marta_Stožec19-005

Nejhezčím dnem pobytu byla středa, kdy jsme hned odpoledne vyšli na delší procházku ke Stožecké kapli. Během cesty si žáci zahráli hry s tématikou národního parku a dozvěděli se i informace o místě, na něž putují. Dobrovolníci se rozhlédli ze Stožecké skály po krajině.

Ve čtvrtek se počasí zhoršilo, takže jsme části výukových programů realizovali ve výukovém středisku a ven vyrazili jen na část dopoledne “Jelení stopou” a k večeru po programu Strom na herní stezku. Protože prakticky neustále padal mokrý sníh, přišli jsme do ubytovny opravdu hodně promočení a my za vedení zájezdu děkujeme všem rodičům, kteří své děti vybavili náhradním oblečením a hlavně obuví.

Pátek jsme už strávili v suchu v Infocentru národního parku, kde si děti vyrobily plstěním vlněná zvířátka. Spoustě z nich se moc povedla a my doufáme, že i přes náročné povětrnostní podmínky si všichni účastníci pobytu odnesli krásné zážitky, nové znalosti a hodně dobrých vzpomínek na naši společnou akci.

Marta Horáčková, Jana Houdková