Návrat 1. a 2. tříd do školy

Od 18. 11. 2020 je vládou umožněn návrat dětí 1. a 2. tříd do školy k prezenční výuce. Rozvrh upřesní třídní učitelky v den nástupu.

 • Vstup do školy bude od hřiště od 7:40 hod.
 • Žáci mají automaticky přihlášené obědy.
  • Výdej obědů:  1. ročník v 11:30 hod., 2. ročník ve 12:00 hod.
 • Ranní družina nebude v provozu, protože není možné dodržet požadavek na homogenní skupiny.
 • Odpolední ŠD je zajištěna pro všechny přihlášené děti, prodloužená školní družina (Attavena) bude také v provozu pro přihlášené děti.
 • Děti budou ve třídách i ve společných prostorách v rouškách.

Distanční výuka a uzavření školy

Od středy 14. 10. 2020 je z rozhodnutí vlády zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole. Změna platí podle dosavadních opatření do 1. 11. 2020. Ve dnech 26. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Je nařízena distanční výuka pro I. i II. stupeň, která bude probíhat do 23. 10. 2020, nebude-li řečeno jinak. Děti najdou podklady opět na webu v sekci PŘEDMĚTY. Online výuka (vysílání) se bude konat podle rozvrhu a dle pokynů učitele předmětu. Přesné informace zveřejní vyučující na webu. Je nutné se z online výuky omluvit předem.

II. stupeň bude postupně přecházet na Microsoft Teams. O přihlášení do aplikace a přístupových údajích budou žáky informovat třídní učitelé (Mess., WA, email apod.)

Školní družina a jídelna nejsou v provozu.

Všichni žáci mají odhlášené obědy.

O počítač k zapůjčení na období distanční výuky je možné zažádat ve škole. Přednost mají děti z II. stupně. Množství počítačů je omezeno.

 

Vchody do budovy školy od 05. 10.

Vstup pro ranní družinu je  do 7:30 hod. (pro všechny žáky) od školního hřiště.

Budova školy je v době 7:30 – 7:40 uzavřena.

Vstup pro všechny žáky (I. i II. stupeň) je od 7:40 hod. pouze bočním vchodem z Komenského ulice.

Odchod pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD, je bočním vchodem do Komenského ulice.

Odchod dětí z pavilonu a ŠD je po vyučování umožněn východem ke školnímu hřišti.

PRO RODIČE STÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY.

 

Informace pro rodiče

Vzhledem k rekonstrukci školy je třeba plnit následující nařízení: 
 • důrazný zákaz pohybu v okolí stavby,
 • zákaz vstupu na dopravní hřiště a zelenou plochu mezi ŠJ a hlavní budovou,
 • zákaz vstupu na schodiště v přízemí západ,
 • vstup do budovy školy pouze od školního hřiště,
 • používání protějšího chodníku při cestě do školy.
S ohledem na celostátně vyhlášená pravidla (MŠMT) rodiče najdou základní informace v liště:

Konzultace II. stupně od 8. 6.

Od 8. 6. 2020 jsou dle nařízení vlády ČR možné konzultace pro žáky II. stupně za dodržení všech hygienických podmínek:

 • skupiny do 15 žáků, čestné prohlášení, 2 roušky
 • příchod do školy bez setkávání s dětmi z I. stupně
  • vstup do budovy je možný až od 8:00 hod.
  • vstup POUZE OD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
 • toalety pro žáky II. stupně jsou vyhrazeny jen v západním křídle staré budovy

Žáci se dle nabídky přihlásí vyučujícímu, který vypsal konzultace – viz harmonogram dole .

Ostatní pokračují v distanční výuce.

NENÍ MOŽNÉ POZVAT DO ŠKOLY VŠECHNY TŘÍDY NAJEDNOU kvůli dezinfekci místností či předepsanému odstupu mezi lidmi

Není možné zajistit stravování pro II. stupeň v ŠJ za dodržení vládou předepsaných podmínek.

Konzultace II. stupně

8:00 – 8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40
Pondělí 6. A – F 6. B – F 6. A, B, C – Př 6. A, B, C – Př
Úterý  8. A – Čj I. sk. 8. A – Čj II.sk. 8. B – Čj 8. B – M
8. A M – II. sk. 8. A M – I. sk.    
6. B – M 6. A – M 6. C – M
6. A, C – Čj F (7.-9.r. – zájemci)
7. B – M (zač. 8:15) 7. B – Čj (zač. 9:30)
Středa   6. A – F 6. B – F 7. A – Čj I. sk. 7. A – Čj II. sk.
7. A  – M II. sk. 7. A  – Čj I. sk.
F (7.r. – zájemci)
Čtvrtek  6. B – M 6. A – M 6. C – M
7. B – M 7. B – Čj
8. B – M 8. B – Čj
Pátek 

 

Informace k organizaci nástupu na konzultace žáků 9. ročníku

 

Žáci se shromáždí v 8:20:

před hlavním vchodem

1.skupina – ti, kteří se doteď účastnili on-line přípravy na přijímací zkoušky s  uč. Přástkovou

 

před vedlejším vchodem do koridoru

2.skupina – ostatní, kteří začínají konzultacemi z matematiky s  uč. Horáčkovou

 

Žáci zde vyčkají příchodu vyučujících a budou dodržovat rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

Každý žák je povinen mít připraveny 2 roušky, dodržovat hygienická pravidla a řídit se pokyny vyučujících.

 Děkujeme za pochopení.

Informace ke zrušeným zájezdům

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni na internetových stránkách naší školy, byly oba zahraniční zájezdy, organizované pro naše žáky, zrušeny. Z obou zájezdů bude žákům vrácena poměrná část peněz.

 • Legolandu se vrátí zaplacená záloha v plné výši.
 • U Itálie tvoří 1.047,-Kč reálně vynaložené peníze zaplacené do zahraničí jako záloha na ubytování. Kromě této částky bude vrácena celá zbývající zaplacená záloha.

Z organizačních důvodů budou žákům vráceny peníze po návratu do školy. Abychom předešli případným organizačním nesrovnalostem, budou peníze vráceny všem účastníkům najednou. Žádám rodiče o pochopení v současné mimořádné situaci.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách, až bude jasná organizace konce letošního školního roku.

Ještě jednou děkuji za pochopení a ujišťuji rodiče, že do konce června budou všechny zálohy vráceny.

Za organizátory zájezdů

Olga Závorková