Vrácení částky z Mirakula a Legolandu

Ve dnech 20.-21.9. proběhlo vyúčtování zájezdů do Mirakula a Legolandu. Přeplatek byl dítěti vrácen proti podpisu na pokladní listině.

O. Závorková