Nabídka zájezdu ke Dni dětí

Zveme rodiče a přátele školy, aby s námi jeli u příležitosti Dne dětí do Prahy.

Termín: 10. 06. 2023, odjezd cca v 8:30 hod.

Program:

  • plavba parníkem po Vltavě (odjezd z Rašínova nábřeží ve 12:00 hod., jízda trvá 75 min.)
  • návštěva Zoo

Cena:

  • doprava 250,– Kč
  • parník 250,– Kč (děti do tří let zdarma)
  • Zoo 250,– Kč (dospělí), děti do 15 let 200,– Kč

Zájemci se přihlásí paní učitelce Závorkové do konce března 2023.

Vrácení přeplatku za LVK

Z důvodu nedostatku sněhu byla během LVK účtována cena skipasů pro vedlejší sezónu. Žákům bude vrácen rozdíl peněz.

4denní skipas/ 515,– Kč, 5denní skipas/600 Kč.

Přeplatek za ubytování, stravu a jízdné bude vrácen na účet zákonných zástupců do konce měsíce února.

Představení “Popelka na ledě”

Po několika letech se vrací na led “Popelka” – kouzelná pohádková lední revue s nádhernou výpravou a známými osobnostmi (D. Morávková, M. Dejdar, V. Kopta aj.). Vstupenky se již začaly úspěšně prodávat, a proto je třeba je koupit co nejdříve.

Termín: 17. 12. 2023

Předpokládaný program: dopoledne adventní trhy v Českých Budějovicích, odpoledne od 15:00 hod. představení “Popelka”

Vstupné: 850,- Kč + 100 Kč doprava

Zájezd do Itálie

Ve dnech 30. 4. – 5. 5. 2023 škola pořádá zájezd do Itálie pro děti a přátele školy.

Předběžný program: prohlídka Říma, přejezd trajektem na ostrov Elba, Benátky ad.

Předběžná cena: 9730,– Kč (cena zahrnuje dopravu, 3x ubytování, 3x snídani, dvě večeře; v ceně nejsou vstupy – většina z nich je ale pro děti zdarma)

Podrobnosti visí na dveřích kabinetu Vv.

Přihlášky odevzdají žáci paní učitelce Závorkové do pátka 20. 1. 2023.

Ti, co jsou na LVK, donesou přihlášku co nejdříve po návratu.

Společně s přihláškou přinesou zálohu 5.000,– Kč, nebo  lze zájezd zaplatit jednorázově.

V případě neúčasti si žák musí sehnat náhradu.

Doplatek: začátkem dubna.

 

Nabídka zájezdu do Beneluxu

Zveme děti, rodiče a přátele školy ke společnému zájezdu po zemích Beneluxu.

5denní zájezd se uskuteční při dostatečném množství žáků v červnu 2023. 

Trasa: Lucembursko (katedrála Notre Dame s náhrobkem J. Lucemburského), Belgie (hl. město – př. Královský palác, náměstí Grand Place, radnice, “čůrající chlapeček”, Atomium, Evropský parlament), Bruggy (město krajek a čokolády), Nizozemské království (město Gouda a sýrové trhy, skanzen Zaanse Schans či Amsterodam).

Program může být upraven dle aktuální situace na jaře 2023.

Předpokládaná cena: 10.000,-Kč (zahrnuje dopravu, 3x ubytování se snídaní + 1x snídaně po příjezdu do Belgie), nezahrnuje vstupy (cca 60 €) či pojištění na cesty

Zájemci se mohou přihlásit do 21.10.2022.

Informace k LVK

Žákům 7. a 8. tříd byly rozdány přihlášky na LVK, který se uskuteční  15. – 20. 01. 2023 na Kramolíně.

Všichni vyplní přihlášky (“přihlašuji NEBO nepřihlašuji”) a odevzdají do pátku 30. 09. 2022 paní učitelce Markové.

 

Poučení BOZ, eŽK

Žáci byli na začátku školního roku 2022-23 poučeni o BOZ – ŠŘ, chování ve škole a jeho areálu, včasné hlášení úrazů, zákaz užívání a distribuce návykových látek v areálu školy, přísný zákaz nošení nebezpečných předmětů do školy, zákaz používání mobilů a elektrozařízení. Poučení o BOZ je platné i pro jiná sdělení související s provozem školy, anebo aktivitami, kterých se žáci účastní. Před každou akcí proběhne další poučení. Zápisy o BOZ jsou součástí třídní knihy.

Veškerá komunikace bude nadále probíhat skrze eŽK.

Důležitý výňatek ze školního řádu:

Žáci jsou povinni absenci prokazovat v omluvném listu, o který náležitě pečují, ztrátu ohlásí třídnímu učiteli. Ten vydá duplikát, který náležitě označí. Tuto skutečnost prokazatelným způsobem oznámí zákonným zástupcům žáka.

Rodič je povinen kontrolovat zápisy v elektronické i v tištěné (1. – 3. r.) žákovské knížce pravidelně, respektive nahlížet do ní denně.  V případě nedodržení vyzve třídní učitel zákonného zástupce k návštěvě školy a informuje ho o prospěchu a chování žáka osobně.

 

Další informace naleznete na webových stránkách školy: http://www.zsprotivin.cz/index.php/informace-pro-rodice/dokumenty/, resp. http://www.zsprotivin.cz/index.php/category/aktuality/.