Poučení BOZ, eŽK

Žáci byli na začátku školního roku 2022-23 poučeni o BOZ – ŠŘ, chování ve škole a jeho areálu, včasné hlášení úrazů, zákaz užívání a distribuce návykových látek v areálu školy, přísný zákaz nošení nebezpečných předmětů do školy, zákaz používání mobilů a elektrozařízení. Poučení o BOZ je platné i pro jiná sdělení související s provozem školy, anebo aktivitami, kterých se žáci účastní. Před každou akcí proběhne další poučení. Zápisy o BOZ jsou součástí třídní knihy.

Veškerá komunikace bude nadále probíhat skrze eŽK.

Důležitý výňatek ze školního řádu:

Žáci jsou povinni absenci prokazovat v omluvném listu, o který náležitě pečují, ztrátu ohlásí třídnímu učiteli. Ten vydá duplikát, který náležitě označí. Tuto skutečnost prokazatelným způsobem oznámí zákonným zástupcům žáka.

Rodič je povinen kontrolovat zápisy v elektronické i v tištěné (1. – 3. r.) žákovské knížce pravidelně, respektive nahlížet do ní denně.  V případě nedodržení vyzve třídní učitel zákonného zástupce k návštěvě školy a informuje ho o prospěchu a chování žáka osobně.

 

Další informace naleznete na webových stránkách školy: http://www.zsprotivin.cz/index.php/informace-pro-rodice/dokumenty/, resp. http://www.zsprotivin.cz/index.php/category/aktuality/.

 

Exkurze 8. ročníku na Královskou cestu

Dne 26.4.2022 proběhla po třech letech exkurze žáků 8. ročníku do Prahy na tzv. “Královskou cestu”.

Vyšlo nám relativně hezké počasí (nepršelo), děti na místě plnily úkoly do pracovních listů, které na závěr exkurze odevzdaly svým vyučujícím.

Osmáci si prošli korunovační cestu českých králů (i když obráceně – začínáme u Strahovského kláštera a končíme u bývalého Králova dvora, kde dnes místo něj stojí Obecní dům) a na Můstku pak nastoupili na metro a přejeli k obchodnímu centru Nový Smíchov, kde měli cca hodinový rozchod.

Doufejme, že se nezopakuje situace z předchozích dvou let, kdy kvůli “covidu” byly tyto exkurze bez náhrady zrušeny.

 

20220426_122714

Retroden

Naše škola prožila v pátek 25. 03. 2022 retroden. Děti se na chvíli vrátily do časů svých maminek či babiček, převlékly se do dobového oblečení, o přestávce ochutnaly tradiční svačinu (chléb s paštikou nebo máslem), kterou na chodbách roznášely hostesky ze Žákovského parlamentu, všichni poslouchali o hlavních přestávkách retro písničky z rozhlasu a o velké přestávce někteří z nich využili skákání panáka nebo přes gumu či si mohli zahrát “čáru”.

Škola bude zažívat netradiční dny do konce roku každý měsíc – zapojili jsme se totiž do projektu “Schools United”. Za zorganizování těchto dní (a jejich nafocení) můžeme totiž vyhrát zajímavé odměny, např. míče do tělocvičny apod.

Okresní kolo DěO

Dne 22. 03. 2022 proběhlo okresní kolo olympiády v dějepisu. Naši školu reprezentovali čtyři žáci z 8. a 9. tříd.

Okresní kolo VYHRÁL s počtem 65 bodů Adam Šuta z 9. A. Gratulujeme mu k vítězství a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Soutěž “Odlož mobil”

V jihočeských knihovnách vysbírali přes 500 mobilů, nejlepší byli v Protivíně

Protivín (22. března 2022) – Více než 500 starých mobilních telefonů přinesli v poslední době do svých oblíbených knihoven čtenáři v Jihočeském kraji. Do sběrové akce nazvané Odlož mobil v knihovně, kterou společně organizoval krajský odbor životního prostředí a zemědělství s neziskovou společností ASEKOL, se v regionu zapojilo deset institucí s více než šedesátkou sběrných míst. Nejúspěšnější byla se 163 přístroji Městská knihovna Protivín a získala tak od organizátorů na dnešním oficiálním předávání finanční odměnu ve výši 15.000 korun.

„Počet vybraných přístrojů je s ohledem na okolnosti příjemným překvapením, sebrané množství ale nebylo naším hlavním cílem. Chtěli jsme především upozornit na správné způsoby sběru a následnou recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení, které stále řada lidí především z neinformovanosti odhazuje do běžného komunálního odpadu,“ popsal Pavel Peroutka, regionální manažer společnosti ASEKOL pro Jihočeský kraj.

„O příjemná překvapení je v této době nouze, a o to více nás potěšila výhra v soutěži, které se naše knihovna několikrát zúčastnila. Finanční odměnu investujeme do nákupu nových knižních titulů,“ sdělila Sylva Karfíková, ředitelka Městského kulturního střediska, pod které knihovna spadá. Poděkování si podle jejích slov zaslouží i žáci místní základní školy spolu s pedagogy Petrou Čecháčkovou a Radimem Kalným. „Nejen, že se do samotné soutěže zapojili, ale výrazně pomohli Protivínu zvítězit.  Jako poděkování z naší strany uspořádáme pro školu během roku divadelní nebo filmové představení,“ upřesnila Karfíková. Od organizátorů soutěže pak protivínská základní škola za mimořádnou snahu získala poukázku na nákup v některém z píseckých knihkupectví v hodnotě 2.000 korun.

Dohromady se v celém kraji v rámci akce sesbíralo 514 starých mobilních telefonů, které poputují k odborné recyklaci. Díky tomu se řada surovin vrátí zpět do oběhu a nebude potřeba je nově vyrábět, ani těžit. „Potvrdilo se nám, že lidé často mobilní telefony schraňují i několik let, v českých domácnostech jsou podle hrubých odhadů miliony starých nefunkčních přístrojů. Lidé například přinesli na sběrná místa telefony, které už se takřka čtvrtstoletí nevyrábějí, nebo modely, které ve své době vydržely na příjmu bez nutnosti nabíjení i více než týden, což je z dnešního pohledu neuvěřitelné,“ doplnil Peroutka.

Hodnotné ceny v podobě poukázek na nákup knih, nebo knižních publikací získali i čtenáři, kteří k odevzdanému mobilu připojili kontaktní údaje a měli štěstí při losování. Poukázku v hodnotě 2.000 korun obdržel Jiří Procházka z Protivína, poukaz v hodnotě 1.000 korun získává Lenka Radvanová z Bechyně a za 500 korun bude moci nakoupit knihy Jana Doležalová z Vimperka. Další informace jsou k dispozici na stránkách www.odlozmobil.cz. Podobný projekt organizátoři uspořádali nedávno i v Olomouckém kraji a v Kraji Vysočina.

Exkurze 7. tříd

Dne 15. 03. 2022 se sedmáci vydali na exkurzi do Písku. Byli rozděleni na dvě skupiny, přičemž první z nich absolvovala pedagogický program v Rytířském sále bývalého hradu a druhá skupina se mezitím “prošla” středověkým Pískem (kolem hradeb). Venku vyplňovali pracovní listy (např. hledali meteorologický sloup v Palackého sadech, zjišťovali, jakou podobu má památník letcům RAF, nebo hledali domovní znamení, či nejužší dům v Písku a odhadovali výšku hradeb).

Na závěr je čekal krátký rozchod v Tescu. Exkurze skončila příjezdem do Protivína kolem půl druhé odpoledne.

Zájezd ke Dni dětí

ZŠ Protivín zve všechny přátele školy na sobotní odpoledne plné čar a kouzel. Pojďme se společně s dětmi bavit a kouzlit.

Kdy? Sobota 11.6.2022 (dopoledne prohlídka leteckého muzea ve Kbelích, odpoledne návštěva Divadla čar a kouzel Pavla Kožíška; na závěr  zastávka v obchodním centru Letňany)

Cena:

  • muzeum Kbely – zdarma, Divadlo P.Kožíška – á 389,-Kč , v suterénu divadla je možno navštívit zrcadlový labyrint – děti 89,-Kč, dospělí 99,-Kč
  • doprava – 250,-Kč /os

Odjezd: Protivín – 7.30hod (od hodin), Písek – 7.45hod (od Šipky)

Program:

  • Muzeum – prohlídka cca 2hod, divadlo – délka představení cca 2hod ( začátek 14.00h ), OC Letňany – cca 1,5hod

Příjezd zpět do Protivína kolem 20.00 hod.

…….

Zájemci se mohou do 5.4.2022 přihlásit v kanceláři školy u p.Tomkové, nebo u p.uč. Závorkové.

Zároveň s přihlášením každý zaplatí za dopravu a divadlo.

Odhlašování obědů ve ŠJ

Vedoucí školní jídelny opakovaně žádá rodiče o spolupráci s odhlašováním obědů ve školní jídelně. Vždy, když někdo do karantény nastupuje, odhlásí se dětem obědy na povinný počet dnů, ale dál již není možné kontrolovat, kdy se děti vrací.

Buď přes stravu.cz, telefonicky 382 251 144, či e-mailem sjprotivin@seznam.cz  odhlašujte, nebo naopak přihlašujte děti tak, jak opravdu na oběd půjdou.

V této době se velmi těžko normuje vaření, nevyzvednuté obědy musíme vyhazovat, ale zároveň musíme inkasovat od strávníků peníze za neodhlášené obědy.

Děkujeme za spolupráci.

J. Färberová, vedoucí ŠJ

Objednávání knih z katalogů

Objednání knih nakladatelství Grada je prodlouženo do pondělí 08. 11. (z důvodu karantény).

V současné době jsou k dispozici katalogy nakladatelství Fragment a Albatros (do 12. 11.).

Lhůty nejsou příliš dlouhé, protože nejžádanější tituly bývají rychle rozebrané, a tudíž  se může stát, že objednané knihy poté nepřijdou.

Magdalena Michálková