Vrácení přeplatku za LVK

Z důvodu nedostatku sněhu byla během LVK účtována cena skipasů pro vedlejší sezónu. Žákům bude vrácen rozdíl peněz.

4denní skipas/ 515,– Kč, 5denní skipas/600 Kč.

Přeplatek za ubytování, stravu a jízdné bude vrácen na účet zákonných zástupců do konce měsíce února.